Eregalerij - Lampegat

Eregalerij

Home - Over Lampegat - Eregalerij

Erevoorzitter,
Eresecretaris of Erelid
Federatie Eindhovens Carnaval

Ereleden van de Federatie worden benoemd vanwege hun zeer grote verdiensten gedurende een zeer lange reeks van jaren voor de Federatie Eindhovens Carnaval en/of het Carnaval in Lampegat in het bijzonder.  In zeer bijzondere gevallen kan ook een benoeming plaatsvinden als erevoorzitter, eresecretaris of erepenningmeester van de SFEC.

 Indien een functie aan het erelidmaatschap is verbonden kan een zodanige functie slechts eenmaal worden gebruikt en komt het betreffende functie-erelidmaatschap pas weer vrij bij overlijden van betrokken titularis.

Klik op de foto voor verdere bijzonderheden.