Protocol - Lampegat
Home - Stadsprinses - Protocol

Commissie protocollaire zaken

Het protocol is ontstaan doordat bij de SFEC de wens leefde om het gezelschap rondom de Stadsprins uit te breiden met een groep personen, die men de karakters zou gaan benoemen. Afhankelijk van de behoefte kon dit aantal karakters worden uitgebreid.

Het huidige protocollaire gezelschap bestaat op dit moment uit de volgende personen:

De karakters

De karakters zijn in het leven geroepen om deel uit te gaan maken van het gevolg van de Stadsprins.

In eerste instantie bestonden de karakterrollen Chef de Protocol en D’n Veldwachter. Waarbij Chef de Protocol het eerste aanspreekpunt is wat betreft de officiële plichtplegingen en gebeurtenissen inclusief het opstellen van de planning voor de bezoeken en D’n Veldwachter voornamelijk zorgdraagt voor de veiligheid van ZDH en zijn gezelschap.

Aan deze karakterrollen werden de Urste Burger van Oud- Eyndhoven, De Assessor en even later ook een Hoftapper toegevoegd. 

Waarbij de taken van de Urste Burger voornamelijk gerelateerd zijn aan de boerenbruiloft, welke traditiegetrouw plaatsvind op carnavalsdinsdag. De Assessor heeft voornamelijk de taak om de Urste Burger te ondersteunen bij diverse aangelegenheden, waaronder het uitreikingen van diverse onderscheidingen zoals de Ridder of de Grote Federatie Onderscheiding aan Lampegatters die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het Lampegatse Carnaval. De Hoftapper heeft de belangrijke taak om ZDH en zijn gevolg te voorzien van een drankje tijdens de officiële gebeurtenissen.

Chef de protocol

Mijn naam is Tamara, voorheen voorloopster van de Stadsprins, hier ben ik in november 2015 mee begonnen. Altijd met veel plezier vooraan gelopen om een weg te banen door de menigte en ervoor te zorgen dat de stadsprins en zijn gevolg naar het podium kunnen.  En dat Stadshofkapel de Eendracht de ruimte heeft om hun muzikale klanken ten gehore te brengen.

Inmiddels heb ik de functie van Danny overgenomen als Chef Protocol. Ik zorg met name voor de planning van bezoeken aan diverse evenementen en verenigingen tijdens het naseizoen (november tot aan carnaval) en carnaval. Deze planning maak ik samen met Bart Wouters, want met twee kun je meer dan alleen. En het is altijd handig, mocht ik afwezig zijn dat er altijd iemand is die ook de ins/outs weet van het programma. 

Daarnaast zorg ik dat alles goed en tijdig verloopt tijdens een bezoek aan een van de verenigingen en of evenementen en ben ik het eerste aanspreekpunt. Mocht ik het niet weten heb ik altijd de steun en achtervang van de drie karakters en of het bestuur. Ik vervul mijn functie met veel plezier en ik hoop nog vele jaren een fijne carnaval voor alle betrokkenen te kunnen organiseren.

Met carnavaleske groet,

Tamara Koopmans-Linssen

Urste Burger van Ouw Eynthoven

Mijn naam is Henri en als geboren en getogen Lampegatter begon mijn carnavalsavontuur in 1986 bij CV De Blauwbuiken waarna ik door het opheffen van deze vereniging ben ik toegetreden bij CV De Lichtstadnarren.

Bij De Lichtstadnarren was er een rol voor mij weggelegd als spreekstalmeester wat ik ruim 17 jaar met veel enthousiasme heb gedaan. Tijdens deze periode zijn er veel nieuwe vriendschappen ontstaan met de diverse Lampegatse verenigingen en daardoor trad ik in 2018 toe tot de Commissie SFEC EV met als doel de samenwerking tussen de Lampegatse verenigingen en SFEC te verbeteren.

In deze periode kwam ik in contact met de vorige Urste Burger Peter van Luijtelaar, die door privé redenen deze functie niet meer kon uitvoeren, met zijn vraag ......wil jij deze taak van mij overnemen. Waarin ik in goed overleg deze functie heb aanvaard.

En heb ik nu het voorrecht om tijdens het Lampegatse carnaval deze functie te vervullen.

Als Urste Burger van Ouw-Eyndhoven heb je tijdens het carnaval natuurlijk taken te vervullen. Een van de belangrijkste taken is:

De installatie van de nieuwe "Stadsprins" na onthulling van het nieuwe prinsengezelschap tijdens het Federatiebal. Ik overhandig hem dan zijn prinsenketting, scepter en narrenkap, zodat hij waardig aan zijn regeerperiode kan beginnen.

Maar ook op carnavalsdinsdag het in onecht verbinden van het boerenbruidspaar tijdens de boerenbruiloft. Gezien binnen het Lampegatse carnaval er veel vrijwilligers zijn die allerhande werkzaamheden verrichten binnen een vereniging of een evenement, heb ik het voorrecht om deze Lampegatters tijdens de bezoeken met carnaval te onderscheiden met een " Ridder "of een "GFO" (Grote Federatie Onderscheiding) van de Lampegatse orden.

En natuurlijk sta ik de Stadprins en zijn gezelschap bij met raad en daad.

Assessor

Bart Wouters

Veldwachter

Mathy Smits