Eregalerij - Lampegat

Eregalerij

Home - Historie - Eregalerij

Erevoorzitter,
Eresecretaris of Erelid
Federatie Eindhovens Carnaval

Ereleden van de Federatie worden benoemd vanwege hun zeer grote verdiensten gedurende een zeer lange reeks van jaren voor de Federatie Eindhovens Carnaval en/of het Carnaval in Lampegat in het bijzonder.  In zeer bijzondere gevallen kan ook een benoeming plaatsvinden als erevoorzitter, eresecretaris of erepenningmeester van de SFEC.

 Indien een functie aan het erelidmaatschap is verbonden kan een zodanige functie slechts eenmaal worden gebruikt en komt het betreffende functie-erelidmaatschap pas weer vrij bij overlijden van betrokken titularis.

Klik op de foto voor verdere bijzonderheden.

Onderscheiding " 't Goei Vrouwke"

Jaarlijks wordt door de CV de Kletsmeiers, CV de Leute en CV de Lichtstadnarren overgegaan tot de benoeming van ’t Goei Vrouwke. Met deze benoeming wordt dank uitgesproken voor de vele en belangrijke verdiensten van betrokkene voor het Lampegatse Carnaval in het bijzonder en Eindhoven in het algemeen.

Voor verdere bijzonderheden klik op de foto.
In 2021 en 2022 geen onderscheiding toegekend i.v.m. coronamaatregelen

Onderscheiding
"d'n Beste Mensch van Eindhoven"

Jaarlijks wordt door de Federatie Eindhovens Carnaval overgegaan tot de benoeming van D'n Beste Mensch van Eindhoven. Met deze benoeming wordt dank uitgesproken voor de vele en belangrijke verdiensten van betrokkene voor het Lampegatse Carnaval in het bijzonder en Eindhoven in het algemeen.

Voor verdere bijzonderheden klik op de foto.
In 2021 en 2022 geen onderscheiding toegekend i.v.m. Coronamaatregelen.

Onderscheiding
"De Gouden Rommelpotter"

Jaarlijks wordt door de Federatie Eindhovens Carnaval overgegaan tot toekenning van de onderscheiding De Gouden Rommelpotter. Deze onderscheiding wordt toegekend aan een Lampegatse persoon, groepering of kapel die door grote inzet en carnavaleske uitvoering heeft bijgedragen aan de muzikale ondersteuning van het Lampegatse Carnaval en zich op een bijzondere wijze heeft ingezet voor de Lampegatse carnavalsmuziek.

Voor verdere bijzonderheden klik op de foto.
In 2021 en 2022 geen onderscheiding toegekend i.v.m. Coronamaatregelen